SPOLEČNOST

Výstava Magičtí Lucemburkové

 V loňském roce jsme měli možnost oslavit 700. výročí narození Karla IV. Byla to příležitost pro mnoho výstav a akcí. Jednou z nich byl projekt Křižovatka cest. Ten vznikl za podpory Magistrátu hlavního města Prahy a dále trvá na veřejných místech v Praze. Genealog Jan Drocár vypracoval rodokmeny předků a potomků Karla IV. Ty jsou vytištěny na venkovních tabulích a rozmístěny na Kampě, v parku u Rudolfina a na Karlově náměstí. Byla tak naplněna myšlenka autorů projektu – dostat informace z archivů k veřejnosti, přímo do ulic.
Výstava Magičtí Lucemburkové navazuje, na tuto aktivitu a uskuteční se v centru Prahy, v prostorách Křížové chodby Karolina ve dnech 23. 3. – 29. 4. 2017.

Expozice představuje dobu vlády českých králů a moravských markrabat z rodu Lucemburků, ze kterého vzešel právě Karel IV. Výstavou budou představeni hlavně čeští králové Jan Lucemburský, Karel IV., Václav IV. a Zikmund Lucemburský a mnoho dalších.

V hodinách dějepisu se o této době učíme teoreticky a na výstavě Magičtí Lucemburkové můžeme počiny Lucemburků a osobností jejich doby zažít na vlastní kůži. Návštěvníci se mohou těšit na virtuální listování v dobové literatuře. Vystaveny budou vzácné knihy z proslulé knihovny Václava IV. Modely staveb hradů i repliky strojů, vyrobených podle dobových technických výkresů. Součástí výstavy jsou i sochy z Rožnova pod Radhoštěm od akademického sochaře Igora Kitzbergera. Pro Kitzbergera je nejcharakterističtější figurální tvorba. Mezi jeho pracemi se nacházejí variace nazvané Herecká společnost, Herci, Mimové, Šašci a Pieroti, ale také podivná společenstva postav vytvořených kombinací anatomických znaků lidí a ptáků. K bronzu pětatřicetiletý akademický sochař přešel z oceli. „Ocel reziví a je hodně choulostivá. Hledal jsem proto materiál, který se vlivem ovzduší nemění. Technologii zpracování černého kovu jsem proto přenesl na bronz,“ prozradil sochař.

Na výstavě jsou velkým lákadlem především věrné repliky korunovačních klenotů od zlatníka a šperkaře Jiřího Urbana z Turnova, který je historicky prvním umělcem, kterému byla dána možnost zhotovit věrné repliky dvou vrcholných středověkých prací – koruny císařů říše římské a koruny Svatováclavské. „Korunu svatého Václava nechal zhotovit Karel IV. pro svoji korunovaci v roce 1347, je to zcela jistě jedna z největších českých středověkých památek. Svatováclavskou korunou byli korunováni všichni králové a císaři až do 19. století,“ upřesnil Jiří Urban. Prohlédnout si repliky tohoto krásného českého dědictví je opravdu jedinečnou a neotřelou podívanou, kterou by si žádný z Čechů neměl nechat ujít.

Např. Svatováclavská koruna, resp. její originál, váží 2,3 kg a obsahuje 96 drahokamů, mimo jiné také jedny z největších safírů na světě. Korunu dále zdobí 20 perel, je vytvořena z 21 – 22karátového 1 mm silného zlatého plechu. Na vrcholu koruny je kříž, v němž je prý uložen trn z Kristovy trnové koruny. Koruna má průměr 19 cm, výška koruny i s vrcholovým křížkem je též 19 cm. Skládá se ze čtyř dílů spojených závlačkami, díly, mající podobu stylizovaného květu lilie, jsou pokryty drahokamy.
Jiří Urban mimo jiné zhotovil Kříž pro papeže Jana Pavla II. v roce 1990 a granátovou soupravu pro anglickou královnu Alžbětu II. v roce 1996. Je tedy zřejmé, že Urban je ve svém oboru skutečným mistrem.

A podle čeho byla výstava sestavena? To nám prozradil autor výstavy JUDr. Oldřich Beneš. „Po dobu několika let jsem si vizualizoval a tříbil historická fakta a výstava tak dostala jedinečnou podobu mé fantazie a zjištěných faktů. Zaujal mne sňatek 18. leté české princezny Elišky Přemyslovny a 14. letého Jana Lucemburského v roce 1310 a následující léta obrovského rozmachu českého státu. Za vrchol tohoto období pak pokládám poslední čtvrtinu 14. století, kdy se předcházející léta zhodnotila v rozkvětu vědy, kultury, stavitelství a v neposlední řadě i umění a země Koruny české ovlivňovaly tímto celou Evropu.“

Putovní výstavu již vidělo v Ostravě, Opavě a na Zámku Loučeň přes 30.000 návštěvníků. Z Prahy bude výstava pokračovat do Olomouce a Plzně a zájem má i Bratislava.

Cílovou skupinou je každý, kdo má v oblibě historii, umění a rád se kochá krásnými věcmi, které nás obklopují. „Rád bych pozval opravdu širokou veřejnost. Výstava je úžasná v tom, že poskytne zázemí jak velkým fandům do historie, tak úplným laikům, kteří si ji nezapomenutelně zamilují pro svou jedinečnost,“ doplnil pozvánku doktor Beneš.

Na výstavě je možné si dokonce odpočinout a to v koutku pro děti. Pro děti bude i zábavnou formou možnost seznámení se s již zmíněnými replikami hradů a strojů.

Vstupné na výstavu: Základní – 200 Kč   ZTP, senioři, studenti – 120 Kč Rodinné max. 5 osob – 460 Kč

Školy 1 osoba – 50 Kč    Děti do 6 ti let – zdarma

Více informací: www.magictilucemburkove.cz,    www.historickaslechta.cz,