SPOLEČNOST

Existuje nemoc z prsních implantátů?

V poslední době se na veřejnosti stále více objevuje termín breast implant illness, čili nemoc z prsních implantátů. Nejedná se ovšem o medicínskou diagnózu, ale o termín, který užívají ženy se silikonovými implantáty, které se identifikují se souborem specifických příznaků. Podle lékařů, kteří se touto problematikou zabývají, nicméně podobná diagnóza neexistuje. 

Příznaky jsou mnohočetné a zahrnují únavu, úzkost, nespavost, depresi, zamlžené vnímání, vypadávání vlasů, bolesti na hrudi, bolesti hlavy, neurologické problémy, poruchy imunity a další. Na posílení strachu ze silikonových implantátů mají velký vliv sociální média a tento fenomén tak nabývá na významu. Diskuze o tématu k nám pronikla ze zahraničí, kde se o fenoménu mluví častěji. „V současné době nemáme žádné vědecké studie, které by potvrzovaly, že silikonové implantáty způsobují specifické symptomy v rámci syndromu breast implant illness,“ řekl k tématu doc. MUDr. Ondřej Měšťák, Ph.D. z kliniky Esthé.

Případy, kdy si pacientky stěžují na podobné symptomy, dávají to za vinu silikonovým implantátům a žádají jejich kompletní odstranění, se vyskytují i u nás. „Potíže některých pacientek jsou reálné a musíme jim věřit. Otázkou nadále zůstává, zda jim vyjmutí implantátů a tzv. kapsuly (pouzdra kolem implantátů) od těchto symptomů pomůže. Dle vědeckých studií i současných znalostí by vyjmutí silikonových implantátů nemělo mít vliv na změnu stavu. Některým pacientkám se ale po vyjmutí implantátů uleví. S největší pravděpodobností se jedná o psychologický vliv, které má na pacientky vlastní vyjmutí implantátů,“ řekl dále doc. MUDr. Ondřej Měšťák, Ph.D. Na potíže si však stěžují spíše ženy, které mají silikonové implantáty. Dle slov MUDr. Měšťáka byl také zaznamenán případ, kdy si pacientka nechala vyjmout prsní implantát a ulevilo se jí od potíží, nicméně poté zjistila, že neměla silikonový implantát, jak si myslela, ale implantát plněný fyziologickým roztokem.

doc. MUDr. Ondřej Měšťák, Ph.D

Podobné potíže, jako jsou zmiňovány v rámci nemoci z prsních implantátů, se vyskytují i u jiných onemocnění, které jsou pro lékaře i v dnešní době záhadné, jako jsou například únavový syndrom nebo borelióza. „Potíže pacientek mohou být způsobené celou řadou jiných faktorů. Pacientky by tyto potíže mohly mít i bez implantátů a proto jim vyjmutí implantátů nepomůže. A pokud ano, tak se jedná s největší pravděpodobností o psychologický vliv,“ míní doc. MUDr. Ondřej Měšťák, Ph.D. V tuto chvíli neexistují lékařské studie, které by nemoc z prsních implantátů potvrdily. Silikonové implantáty má v současné době obrovské množství žen a jedná se o jeden z nejvíce sledovaných zdravotnických prostředků. Proto ženy, které je mají nebo ty, které o jejich implantaci uvažují, mohou být klidné.

 

Foto: klinika Esthé a Jaroslav Fikota